Tin tức
Tính an toàn của thuốc chứa Azithromycin, Clozapin, Mycophenolate mofetil hoặc Clopidogrel

Ngày 04/07/2016 cục quản lý Dược gửi công văn số 12597/QLD-TT yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương , các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế thông báo cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh các thông tin liên quan đến tính an toàn, hiệu quả của thuốc chứa  Azithromycin, thuốc chứa Clozapin, thuốc chứa Mycophenolate mofetil, thuốc chứa Clopidogrel

Nhận bản tin qua Email

Đăng ký nhận bản tin để cập nhật, tin tức, và các dịch vụ mới nhất từ chúng tôi.