Tin tức
Tương tác thuốc với nhóm Quinolon

Có rất nhiều các tương tác thuốc với thuốc kháng sinh nhóm quinolon đã được phát hiện.Các quinolon được chuyển hóa nhiều và có thể ức chế hệ thống CYP P450, dẫn đến giảm chuyển hóa và độ thanh thải của thuốc khác

Download

Nhận bản tin qua Email

Đăng ký nhận bản tin để cập nhật, tin tức, và các dịch vụ mới nhất từ chúng tôi.