Bảng giá cận lâm sàng
STT Mã Dịch Vụ Tên Dịch Vụ Giá tiền (VNĐ)
1 XQ-angi XQ Angiography mắt 150.000
2 XQ-angigiuong XQ Angiography mắt (tại giường) 300.000
3 XQ-bh XQ B/H (Blondeau - Hirtz) 160.000
4 XQ-bhgiuong XQ B/H (Blondeau - Hirtz) tại giường 240.000
5 XQ-banchanp XQ bàn chân phải T+N 160.000
6 XQ-banchantgiuong XQ bàn chân trái T+N (tại giường) 240.000
7 XQ-bantayP XQ bàn tay (P) T+N 160.000
8 XQ-bantayPgiuong XQ bàn tay (P) T+N (tại giường) 240.000
9 xq-bungdung XQ bụng đứng không chuẩn bị 130.000
10 XQ-kub XQ bụng không chuẩn bị (KUB) 130.000
11 XQ-cangchanP XQ cẳng chân (P) T+N 160.000
12 XQ-cangchanP3543 XQ cẳng chân (P) T+N (phim 35 x 43) 200.000
Mọi yêu cầu thắc mắc xin vui lòng liên hệ theo số điện thoại: +84(8)3996 9999

XEM CHI TIẾT

Nhận bản tin qua Email

Đăng ký nhận bản tin để cập nhật, tin tức, và các dịch vụ mới nhất từ chúng tôi.