Bảng giá khám bệnh
STT Mã Dịch Vụ Tên Dịch Vụ
Giá tiền (VNĐ)
1 KCC-KH06 DV Khám cấp cứu (đã đóng khám theo yêu cầu...) 80.000
2 KCC-KH01 Khám cấp cứu 210.000
3 KCCVP-KH01 Khám cấp cứu(VP) 231.000
4 KH-capgiay Khám cấp Giấy chứng thương 90.000
5 KH-tm Khám chuyên khoa tim mạch 90.000
6 KH-dalieu Khám da liễu 90.000
7 KH-dy Khám Đông y 70.000
8 KH-hmtt Khám Hậu môn trực tràng 90.000
9 KH-hc2 Khám Hội chẩn Ngoại Viện (Mời Bác Sĩ CKII) 500.000
10 KH-hcts Khám Hội chẩn Ngoại Viện (Mời Tiến Sĩ) 700.000
11 KH-hc1 Khám hội chẩn nội viện 90.000
12 KH-kethon Khám kết hôn 850.000
13 KH-dichuc Khám làm di chúc 350.000
14 KH-vltl Khám lượng giá Vật lý trị liệu 90.000
15 KH-mat Khám Mắt 90.000
Mọi yêu cầu thắc mắc xin vui lòng liên hệ theo số điện thoại: +84(8)3996 9999

Xem đầy đủ

Nhận bản tin qua Email

Đăng ký nhận bản tin để cập nhật, tin tức, và các dịch vụ mới nhất từ chúng tôi.