Bảng giá vật tư 2015
STT Tên vật tư Đơn vị Giá tiền (VNĐ)
1 Bom tiêm 10cc 23 Cái 1.268
2 Bom tiêm 5cc 23 Cái 756
3 Kim rút thuốc 18 Cái 403
4 Bong Viên Fi 20, 500Gr, Kvt Gói 123.585
5 Bong Y Tế 1Kg Kg 190.995
6 Bột Poly Cast II 3inch x 3,6m Cuộn 180.830
7 Bơm tiêm 50 tiêm Cái 6.000
8 Bơm tiêm 20cc Cái 2.657
9 Bơm tiêm TĐ Omican 1cc Ống 2.898
10 Bang cuộn y tế 0.09mx2.5m Cuộn 1.449
Mọi yêu cầu thắc mắc xin vui lòng liên hệ theo số điện thoại: +84(8)3996 9999

Xem đầy đủ

Nhận bản tin qua Email

Đăng ký nhận bản tin để cập nhật, tin tức, và các dịch vụ mới nhất từ chúng tôi.