Thông Tin Bác Sĩ
Tên Bác Sĩ 
Lê Anh Phương
Học Hàm - Học Vị  
- Bác sĩ CKII
Chức Vụ 
Bác sĩ Trưởng Khoa
Khoa Làm Việc 
Khoa Sản Nhi

Thông tin chung

ĐANG CẬP NHẬT

Nhận bản tin qua Email

Đăng ký nhận bản tin để cập nhật, tin tức, và các dịch vụ mới nhất từ chúng tôi.