Thông Tin Bác Sĩ
Tên Bác Sĩ 
Dư Đông Hồ
Học Hàm - Học Vị  
- BS CK I
Chức Vụ 
BS Cấp cứu
Khoa Làm Việc 
Khoa Cấp Cứu

Thông tin chung

Thông Tin Đang Được Cập Nhật. Vui Lòng Quay Lại Sau !
Nhận bản tin qua Email

Đăng ký nhận bản tin để cập nhật, tin tức, và các dịch vụ mới nhất từ chúng tôi.