Thông Tin Bác Sĩ
Tên Bác Sĩ 
Hồ Thanh Lịch
Học Hàm - Học Vị  
- Bác sĩ
Chức Vụ 
BS Trưởng Khoa
Khoa Làm Việc 
Khoa Đột Quỵ

Thông tin chung

ĐANG CẬP NHẬT

Nhận bản tin qua Email

Đăng ký nhận bản tin để cập nhật, tin tức, và các dịch vụ mới nhất từ chúng tôi.