Thông Tin Bác Sĩ
Tên Bác Sĩ 
Bác sỹ Nguyễn Hoàng Duy Thanh
Học Hàm - Học Vị  
-
Chức Vụ 
Bác sỹ ung bướu
Khoa Làm Việc 
Khoa Ung Bướu

Thông tin chung

Thông tin đang được cập nhật.

Nhận bản tin qua Email

Đăng ký nhận bản tin để cập nhật, tin tức, và các dịch vụ mới nhất từ chúng tôi.