BV Đa khoa Hồng Đức

Sức khỏe của bạn là hạnh phúc của chúng tôi

Cấp cứu 24/24

(028) 3996 9999

32/2 Thống Nhất, Phường 10,

Gò Vấp, Tp.HCM

Maecenas gravida porttitor nunc, magna luctus tempor viverra cubilia laoreet augue

Đội ngũ nhân viên chính là tài sản quan trọng nhất của một doanh nghiệp. Vì thế, sức khỏe của họ cần được quan tâm đúng mức bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Trên tinh thần đó, Bệnh viện Hồng Đức đã phát triển các Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe dành cho Doanh nghiệp nhằm giảm đáng kể chi phí do nhân viên phải nằm viện dài ngày, đồng thời giúp nhân viên của bạn nhanh chóng xuất viện để trở lại làm việc.

THỎA THUẬN THANH TOÁN TRỰC TIẾP

Thỏa thuận Thanh toán Trực tiếp với Bệnh viện Hồng Đức cho phép các doanh nghiệp linh hoạt chọn lựa loại hình chăm sóc y tế phù hợp dành cho nhân viên của mình, đồng thời đảm bảo một phương thức thanh toán đơn giản và xuất hóa đơn thuận tiện.

Thông qua Thỏa thuận Thanh toán Trực tiếp, các doanh nghiệp sẽ cung cấp đầy đủ danh sách và cập nhật các nhân viên được hưởng quyền lợi theo thỏa thuận này, mức phí mà mỗi nhân viên được chi trả (ví dụ, bao gồm cả chi phí khám nội và ngoại trú hay chỉ có chi phí khám ngoại trú), doanh nghiệp cũng có thể cấp thư đảm bảo cho nhân viên được hưởng quyền lợi để xuất trình khi đến khám tại Bệnh viện Hồng Đức. Cả hai hình thức này đều cho phép nhân viên của doanh nghiệp được khám chữa bệnh một cách thuận tiện mà không phải trả tiền mặt tại bệnh viện.

Ngoài ra, hàng tháng Bệnh viện Hồng Đức còn cung cấp một hóa đơn tổng hợp, liệt kê chi tiết tất cả các chi phí liên quan đến việc khám chữa bệnh cho toàn thể nhân viên của doanh nghiệp. Khi ký thỏa thuận thanh toán trực tiếp với Bệnh viện Hồng Đức doanh nghiệp có thể đem lại cho nhân viên của mình những quyền lợi chăm sóc sức khỏe chất lượng cao mà vẫn tiết kiệm chi phí, đơn giản hóa các thủ tục hành chính khi khám chữa bệnh và thanh toán.

Nhân viên Phòng Bảo Hiểm của chúng tôi luôn sẵn sàng hợp tác và đề xuất các điều khoản thỏa thuận thanh toán trực tiếp với doanh nghiệp của bạn theo từng nhu cầu cụ thể.

HỢP TÁC VỚI CÁC CÔNG TY BẢO HIỂM Y TẾ

Bệnh viện Hồng Đức ký những thỏa thuận với các đối tác thứ ba, gồm các Công Ty Bảo Hiểm, Tổ chức Môi giới và Hỗ trợ Tài chính chuyên thẩm định và xác minh quyền lợi bảo hiểm y tế của nhân viên, chúng tôi thiết lập hệ thống thanh toán trực tiếp phi tiền mặt với hơn 30 công ty bảo hiểm y tế hàng đầu với hình thức nộp giấy yêu cầu bồi thường. Thủ tục này giúp giảm bớt khối lượng công việc hành chính đáng kể cho doanh nghiệp đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên đến khám chữa bệnh tại bệnh viện Hồng Đức.

Bệnh viện Hồng Đức không ngừng chủ động gia tăng hợp tác với nhiều công ty bảo hiểm. Trong trường hợp công ty bảo hiểm của doanh nghiệp chưa hợp tác với bệnh viện Hồng Đức, chúng tôi sẽ liên hệ với họ để thảo luận và ký kết hợp đồng hợp tác mới.

Hiện tại, bệnh viện Hồng Đức hợp tác chặt chẽ với Việt Nam Care trong việc thực hiện các chương trình bảo hiểm y tế cho nhân viên người Việt Nam của hầu hết các công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Việt Nam Care là một chương trình chăm sóc sức khỏe được thiết kế bởi Công ty bảo hiểm Bảo Việt và Gras Savoye.

Ngoài ra, chúng tôi còn đang xúc tiến hợp tác với AON Care. Đây cũng là một dịch vụ bảo hiểm y tế tương tự dành cho nhân viên người Việt làm việc tại hầu hết các công ty nước ngoài.

ĐĂT LỊCH KHÁM ONLINE

Khách hàng của chúng tôi nói gì