Tin tuyển dụng

Tin tuyển dụng

Tuyển dụng nhân sự tháng 11- 2020
Tuyển dụng nhân sự tháng 11- 2020

Tuyển Dụng: Điều Dưỡng - Hộ Sinh - Hộ Lý - Bảo vệ, thu phí bãi xe - Y công khoa soát nhiễm khuẩn.

Tuyển dụng tháng 10 - 2020
Tuyển dụng tháng 10 - 2020

Tuyển dụng : Bác sĩ, Điều Dưỡng.

Tin Tuyển Dụng Tháng 08-2020
Tin Tuyển Dụng Tháng 08-2020

Thông tin tuyển dụng: Kế hoạch tổng hợp, Bảo vệ, Nhân viên thu tiền Bãi xe