Thông Tin Bác Sĩ
Nhập tên bác sĩ 
STT Tên Bác Sĩ Chức Vụ Khoa Làm Việc
1 Bác sĩ CKI Kim Thái Quang BS Phụ trách Khoa Chấn Thương Chỉnh Hình
2 Bác sĩ CKI Nguyễn Trung Tú BS điều trị Chấn Thương Chỉnh Hình
3 Bác sĩ Ứng Bội Trung BS điều trị Chấn Thương Chỉnh Hình
4 Tiến sĩ Phạm Văn Bùng Trưởng Khoa Khoa Ung Bướu
5 Bác sĩ Lương Chấn Lập Bác sỹ ung bướu Khoa Ung Bướu
6 Bác sĩ Phạm Huỳnh Anh Tuấn Bác sỹ ung bướu Khoa Ung Bướu
7 Bác sĩ Huỳnh Chí Hiếu BS điều trị Khoa Ung Bướu
8 Bác sĩ CKI Hà Thanh Hà BS Trưởng Khoa Khoa Cấp Cứu
9 Bác sĩ Lê Duy Tùng Bác sĩ RHM Khoa Răng Hàm Mặt
10 Bác sĩ CKI Nguyễn Văn Nghĩa BS Trưởng Khoa Khoa Tai - Mũi - Họng
11 Bác sĩ Hồ Thanh Lịch BS Trưởng Khoa Khoa Đột Quỵ
12 Bác sĩ CKI Hồ Quốc Chương BS điều trị Khoa Khám Bệnh
13 Bác sĩ CKI Trần Văn Thành BS Trưởng Khoa Khoa Khám Bệnh
14 Bác sĩ Nguyễn Thị Châu Giang BS điều trị Khoa Khám Bệnh
15 Bác sĩ CKI Nguyễn Văn Hưng BS điều trị Khoa Khám Bệnh
16 Bác sĩ Nguyễn Trọng Nhân BS Nội soi Khoa Khám Bệnh
17 Bác sĩ Nguyễn Thọ Lịch BS Nội soi Khoa Khám Bệnh
18 Bác sĩ Huỳnh Ngọc Duyên Bác sĩ Sản Khoa Sản Nhi
19 Bác sĩ CKI Nguyễn Thụy Vy Bác sĩ Sản Khoa Sản Nhi
20 Bác sĩ CKII Lê Anh Phương Bác sĩ Trưởng Khoa Khoa Sản Nhi
Click vào tên bác sĩ để xem chi tiết
 1 2 3 > 
Nhận bản tin qua Email

Đăng ký nhận bản tin để cập nhật, tin tức, và các dịch vụ mới nhất từ chúng tôi.