Tin tức
Bảng thông tin thuốc tháng 03-2018

NHẮC LẠI MỘT VÀI LƯU Ý KHI KÊ THUỐC ĐƯỢC THANH TOÁN BẢO HIỂM
Căn cứ theo thông tư 40/2014/TT- BYT :
DANH MỤC THUỐC THUỘC PHẠM VI
THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ.
Nhằm tránh bị xuất toán một vài thuốc mà
quỹ Bảo Hiểm Y Tế chỉ thanh toán trong một vài chỉ định và một vài thuốc chỉ thanh toán
những chỉ định có trong tờ hướng dẫn sử dụng của thuốc cụ thể:

Download

Nhận bản tin qua Email

Đăng ký nhận bản tin để cập nhật, tin tức, và các dịch vụ mới nhất từ chúng tôi.