Tin tức
Bảng thông tin thuốc tháng 05-2018

HỦY BỎ THU HỒI SINH PHẨM Y TẾ HUMAN ALBUMIN 20%
Cục Quản lý Dược hủy bỏ thông báo tạm ngừng lưu hành trên toàn quốc đối với một số lô sinh phẩm y
tế Human Albumin 20%.
Ngày 13/2/2018, Cục Quản lý Dược Việt Nam đã có công văn số 3308/QLD-TT gửi Sở Y tế các
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Bệnh viện, Viện có giương bệnh trực thuộc Bộ Y tế,
Công ty TNHH Bình Việt Đức và Công ty Human BioPlazma Manufacturing and Trading
Limited Liability Company về việc hủy bỏ thông báo tạm ngừng lưu hành trên toàn quốc đối với
một số lô sinh phâm y

Download

Nhận bản tin qua Email

Đăng ký nhận bản tin để cập nhật, tin tức, và các dịch vụ mới nhất từ chúng tôi.