Tin tức
Bảng thông tin thuốc tháng 06-2018

FDA CẢNH BÁO PHỤ NỮ CHO CON BÚ KHÔNG SỬ DỤNG THUỐC
KHÔNG ĐƯỢC PHÉP PHÊ DUYỆT DOMPERIDONE ĐỂ TĂNG
TIẾT SỮA
Nguồn: https://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/InformationbyDrugClass/ucm173886.htm
Phản hồi về những báo cáo về việc phụ nữ có thể đang sử dụng domperidone – một thuốc không được
phép phê duyệt để tăng tiết sữa
, Cục quản lí Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA – the Food
and Drug Administration
) cảnh báo phụ nữ cho con bú không sử dụng thuốc này vì những lo ngại về
sự an toàn. Đến nay, FDA cũng đã ban hành 6 văn bản gửi đến các cơ sở có bào chế các sản phẩm chứa
domperidone và các công ty cung cấp domperidone dạng nguyên liệu để bào chế.

Download

Nhận bản tin qua Email

Đăng ký nhận bản tin để cập nhật, tin tức, và các dịch vụ mới nhất từ chúng tôi.