Tin tức
Bảng thông tin thuốc tháng 09-2018

THÔNG TIN THUỐC
Hội đồng thuốc và điều trị các bệnh viện cần
nghiên cứu và tham khảo 3 nhóm kháng sinh:
“Access”, “Watch” và “Reserve”
Đó là tên của 3 nhóm kháng sinh cần được chọn lựa theo thứ tự ưu tiên nhằm hạn chế tình trạng kháng
thuốc do Ủy ban các chuyên gia về việc lựa chọn và sử dụng các loại thuốc thiết yếu của TCYTTG ban
hành sau cuộc họp tại Geneva, Thụy Sĩ, từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 3 năm 2017. Mục tiêu của cuộc
họp là xem xét và cập nhật danh sách các loại thuốc thiết yếu dành cho người lớn (List of Essential
Medicines: EML) và danh sách các loại thuốc thiết yếu dành cho trẻ em (List of Essential Medicines
for Children: EMLc).

Download

Nhận bản tin qua Email

Đăng ký nhận bản tin để cập nhật, tin tức, và các dịch vụ mới nhất từ chúng tôi.