Trang Thiết Bị

Trang thiết bị khoa mắt:

• Máy đo khúc xạ kế tự động (autorefractometre).

• Đèn khe khám mắt (slitlamp).

• Máy siêu âm mode A,B.

• Kính hiền vi phẫu thuật Carl Zeiss.

Dự kiến trang bị thêm:

• Máy mổ Lasik.

• Máy mổ Phaco.

Nhận bản tin qua Email

Đăng ký nhận bản tin để cập nhật, tin tức, và các dịch vụ mới nhất từ chúng tôi.