Nhân Sự

• 3 Bác sĩ.

• 8 Dụng cụ.

• 4 KTV gây mê.

• 1 Điều dưỡng trưởng.

• 1 Hành chính.

• 1 Thanh trùng.

Nhận bản tin qua Email

Đăng ký nhận bản tin để cập nhật, tin tức, và các dịch vụ mới nhất từ chúng tôi.