BV Đa khoa Hồng Đức

Sức khỏe của bạn là hạnh phúc của chúng tôi

Cấp cứu 24/24

(028) 3996 9999

32/2 Thống Nhất, Phường 10,

Gò Vấp, Tp.HCM

Bs. CKI Nguyễn Đức Thắng

Trình độ chuyên môn.

- Năn 2009 tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch.
- Năm 2016: Tốt nghiệp chuyên khoa 1 Gây mê Hồi sức, trường Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Tp. Hồ Chí Minh.
- Từ 2009 – 2012: Bác sĩ Gây mê Hồi sức bệnh viện Nhân Dân 115.
- Từ 2012 – 2015: Bác sĩ Gây mê Hồi sức bệnh viện Quận 2.
- 2015 đến nay: Bác sĩ Gây mê Hồi sức bệnh viện Hồng Đức III
Diplomas and Certificates

Khách hàng của chúng tôi nói gì