Đội ngũ chuyên gia

Đội ngũ chuyên gia

PGS.TS.BS TRẦN VIỆT HỒNG

Phó Tổng Giám Đốc

BS.CKII LÊ VĂN HOÀI

Giám Đốc Chuyên Môn, Trưởng Khoa Ngoại Tổng Quát

TS.BS CKII PHẠM VĂN BÙNG

Trưởng Khoa Ung Bướu

TS.BS DIỆP THÀNH TƯỜNG

Trưởng Khoa Khám Bệnh

TS.BS NGUYỄN MINH HÙNG

Trưởng Khoa Xét Nghiệm

TS.BS PHAN THANH HIẾU

Bác Sĩ Nội Thần Kinh

ThS.BS VÕ THỊ TRÚC PHƯƠNG

Trưởng Khoa Đông Y

BS.CKI DƯƠNG QUANG HÙNG

Trưởng Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh

BS.CKII LÊ ANH PHƯƠNG

Trưởng Khoa Sản

BS LÊ MAI TRUNG NGHĨA

Trưởng Khoa Lọc Thận

BS.CKI NGUYỄN VĂN NGHĨA

Trưởng Khoa Tai Mũi Họng

BS.CKII MAI THỊ ANH LOAN

Trưởng Khoa Mắt