QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Báo cáo khảo sát trải nghiệm người bệnh nội trú 6 tháng cuối năm 2023
Báo cáo khảo sát trải nghiệm người bệnh nội trú 6 tháng cuối năm 2023

Bệnh viện tiến hành khảo sát trải nghiệm người bệnh nội trú 6 tháng cuối năm 2023


Báo cáo kết quả trải nghiệm người bệnh nội trú 06 tháng đầu năm 2023
Báo cáo kết quả trải nghiệm người bệnh nội trú 06 tháng đầu năm 2023

Báo cáo kết quả trải nghiệm người bệnh nội trú 06 tháng đầu năm 2023


Báo cáo kết quả trải nghiệm người bệnh nội trú 06 tháng cuối năm 2022
Báo cáo kết quả trải nghiệm người bệnh nội trú 06 tháng cuối năm 2022

Kết quả khảo sát được phân tích để đánh giá hiệu quả của hình thức khảo sát trải nghiệm khách hàng nội trú đã triển khai. Từ đó xây dựng kế hoạch cải tiến hoạt động khảo sát trải nghiệm người bệnh nội trú năm 2022.


Báo cáo kết quả trải nghiệm người bệnh nội trú 06 tháng đầu năm 2022
Báo cáo kết quả trải nghiệm người bệnh nội trú 06 tháng đầu năm 2022

Kết quả khảo sát được phân tích để đánh giá hiệu quả của hình thức khảo sát trải nghiệm khách hàng nội trú đã triển khai. Từ đó xây dựng kế hoạch cải tiến hoạt động khảo sát trải nghiệm người bệnh nội trú năm 2022.


BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2022
BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2022

Kết quả báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức III năm 2022 (áp dụng cho các bệnh viện tự kiểm tra đánh giá) như sau:


TỰ ĐÁNH GIÁ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NĂM 2021
TỰ ĐÁNH GIÁ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NĂM 2021

TỰ ĐÁNH GIÁ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NĂM 2021


KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG QUÝ III 2021
KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG QUÝ III 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH - THÂN NHÂN NỘI TRÚ VÀ NGOẠI TRÚ QUÝ III NĂM 2021


KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG QUÝ II 2021
KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG QUÝ II 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH - THÂN NHÂN NỘI TRÚ VÀ NGOẠI TRÚ QUÝ II NĂM 2021


KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG QUÝ I 2021
KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG QUÝ I 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH - THÂN NHÂN NỘI TRÚ VÀ NGOẠI TRÚ QUÝ I NĂM 2021


Lưu ý:
  • Lịch hẹn chỉ có hiệu lực khi Quý khách được xác nhận chính thức từ Bệnh viện thông qua điện thoại hoặc email.
  • Quý khách sử dụng dịch vụ đặt hẹn trực tuyến, vui lòng đặt hẹn ít nhất 24h trước khi đến khám.
  • Quý khách vui lòng cung cấp thông tin chính xác để được hỗ trợ nhanh nhất.
  • Trường hợp khẩn cấp hay có triệu chứng nguy hiểm, vui lòng liên hệ trực tiếp cơ sở y tế để kịp thời xử lý.
Đặt lịch khám
Vui lòng nhập mã bảo mật:
274903